Przetwarzanie danychPrzetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez spółkę Megabajt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, która jest administratorem danych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na wysłane zapytanie z formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby mogła być udzielona odpowiedź. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych będzie podmiot zajmujący się obsługą techniczną administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty wpłynięcia zapytania z formularza kontaktowego.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@megabajt.com.pl