Przetwarzanie danychPrzetwarzanie danych

Wyrażam zgodę się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Megabajt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, która jest administratorem danych  zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych następuje w celu  rekrutacji pracowników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale  konieczne do jej przeprowadzenia. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych będzie podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych.

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, lub do zakończenia rekrutacji. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość  kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@megabajt.com.pl